Senex II. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi; Başlıyor

1-2 Kasım 2018 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi’nde ikincisi gerçekleştirilecek olan kongrenin teması “Eşitsizlikler ve Yaşlanma: Hızla Yaşlanan Bir Dünyada Dayanışma, Mücadele ve Müdahaleler” olarak belirlendi

Dijitalleşme ve eşitsizlik görünümü

Akdeniz Üniversitesi yaşlanma sürecini ve yaşlılık dönemini, sosyal, davranışsal ve sağlık perspektifinden inceleyen lisansüstü araştırmacıları etkileşimli biçimde bir tartışma platformunda buluşturarak; ampirik araştırmalar, kavramsal çalışmalar ve yöntembilime ilişkin katkıları bilim dünyasının ilgisine sunmayı hedefleniyor.  Küresel düzeyde gerçekleşen yaşlanma sürecinde, toplumsal cinsiyet, yaş, etnisite ve sosyal sınıfa bağlı olarak yaşanan konvansiyonel eşitsizlikler ve hayli dijitalleşen bir dünyada çevrimiçinde ortaya çıkan eşitsizliklerin yeni görünümleri, bilim insanları, araştırmacılar, uygulayıcılar ve yaşlılar tarafından kaygıyla izleniyor

Yaşlanma alanına etkin bakış

Hızla yaşlanan bir dünyada; dayanışma, işbirlikleri, mücadele ve etkin müdahaleler hangi zeminde gerçekleşebilir? Eşitsizliklere karşı, bulguya dayalı, kavrayışçı ve ilişkisel bir perspektif sunmak, akademik disiplinler arasında işbirlikleri oluşturarak yaşlanma alanına etkin bir bakış geliştirme gereğini doğurduğu belirtilirken bilim insanları, araştırmacılar, profesyoneller ve ilgililer arasında kurulacak diyaloğun, katılımcı ve rafine edilmiş entelektüel derinliği olan fikirlere yaslanması, 2018 yılı içinde Senex | II. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nin ana hedefi olarak belirlendiği bildirildi.

Genç bilim adamları sahnede

Bu hedefler doğrultusunda, Senex | II. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nde, lisansüstü çalışmalarını sürdüren genç bilim insanları güncel araştırmalarına ait bilgileri ve bulguları paylaşacak. Böylece;Halen lisansüstü çalışmalarını farklı alanlarda sürdüren genç bilim insanları için yaşlanma ve yaşlılık alanında ufuk açıcı çalışmaların özendirilmesi, Yaşlanma çalışmaları alanında, sosyal inovasyonun desteklenmesi, yaşlılık ve yaşlanma alanında aktif olan deneyimli bilim insanları, profesyoneller ve genç araştırmacılar arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi;Genç bilim insanlarının yaşlılık çalışmaları bağlamında düzenli olarak bir araya gelerek, bilimsel bir network oluşturması hedefleniyor.

Haber Kaynağı: http://www.antalyahilal.com/senex-ii-lisansustu-yaslilik-calismalari-kongresi-basliyor.html