Senex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi; yaşlanma sürecini ve yaşlılık dönemini, sosyal, davranışsal ve sağlık perspektiflerinden inceleyen lisansüstü araştırmacıları etkileşimli biçimde bir tartışma platformunda buluşturarak; ampirik araştırmalar, kavramsal çalışmalar ve yöntembilime ilişkin katkıları bilim dünyasının ilgisine sunmayı hedeflemektedir.

 

Kongre Teması

1-2 Kasım 2019 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi’nde üçüncüsü gerçekleştirilecek olan kongrenin teması “Gelecek Kuşaklar İçin: Refah, Adalet, Sağlık, Bakım, İş, İstihdam, Teknoloji, Sanat, Eğitim ve Kariyer” olarak belirlenmiştir.

Senex kongrelerinin ilkinde ve ikincisinde, yaşlıların, sağlık, bakım, eğitim, gelir ve sosyal ilişkiler gibi başlıca faktörler etrafında mevcut koşulları ele alınarak tartışılmıştır. Krizler, eşitsizlikler ve demografik dönüşümün gündelik hayata yansımalarının tartışıldığı ilk iki Senex kongresinin ardından, üçüncü Senex kongresinde tüm kuşakları ve geleceği tartışmak oldukça önemli olacaktır. Yaşlanan kuşakları gelecekte neler beklemektedir? Bu bağlamda, gelecek kuşaklar için ne tür düzenlemeler, uygulamalar ve politikalar hayata geçirilebilir? Bu sorular etrafında, bulguya dayalı, kavrayışçı ve ilişkisel bir perspektif sunmak, disiplinler arasında işbirlikleri oluşturarak yaşlanma alanına etkin bir bakış geliştirme gereğini doğurmaktadır. Bilim insanları, araştırmacılar, profesyoneller ve ilgililer arasında kurulacak diyaloğun, katılımcı ve rafine edilmiş entelektüel derinliği olan fikirlere yaslanması, 2019 yılı içinde Senex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nin ana hedefi olarak belirlenmiştir.

Bu hedefler doğrultusunda, Senex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nde, lisansüstü çalışmalarını sürdüren genç bilim insanları güncel araştırmalarına ait bilgileri ve bulguları paylaşacaklardır. Böylece;

1. Halen lisansüstü çalışmalarını farklı alanlarda sürdüren genç bilim insanları için yaşlanma ve yaşlılık alanında ufuk açıcı çalışmaların özendirilmesi;
2. Yaşlanma çalışmaları alanında, sosyal inovasyonun desteklenmesi,
3. Yaşlanma çalışmaları alanında aktif olan deneyimli bilim insanları, profesyoneller ve genç araştırmacılar arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi;
4. Genç bilim insanlarının yaşlanma çalışmaları bağlamında düzenli olarak bir araya gelerek, bilimsel bir ağ oluşturması hedeflenmektedir.

 

Kimler Başvurabilir?

Yüksek Lisans veya Doktora Çalışmalarını halen sürdüren, ya da lisansüstü tezlerini tamamlamalarından itibaren 2 yıl geçmemiş araştırmacılar kongrede sunum yapmak üzere başvurabilirler.