slider tr 2

slider tr 1

Senex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi; yaşlanma sürecini ve yaşlılık dönemini, sosyal, davranışsal ve sağlık perspektiflerinden inceleyen lisansüstü araştırmacıları etkileşimli biçimde bir tartışma platformunda buluşturarak; ampirik araştırmalar, kavramsal çalışmalar ve yöntembilime ilişkin katkıları bilim dünyasının ilgisine sunmayı hedeflemektedir.

Kongre Teması

1-2 Kasım 2019 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi’nde üçüncüsü gerçekleştirilecek olan kongrenin teması “Gelecek Kuşaklar İçin: Refah, Adalet, Sağlık, Bakım, İş, İstihdam, Teknoloji, Sanat, Eğitim ve Kariyer” olarak belirlenmiştir.
Senex kongrelerinin ilkinde ve ikincisinde, yaşlıların, sağlık, bakım, eğitim, gelir ve sosyal ilişkiler gibi başlıca faktörler etrafında mevcut koşulları ele alınarak tartışılmıştır. Krizler, eşitsizlikler ve demografik dönüşümün gündelik hayata yansımalarının tartışıldığı ilk iki Senex kongresinin ardından, üçüncü Senex kongresinde tüm kuşakları ve geleceği tartışmak oldukça önemli olacaktır. Yaşlanan kuşakları gelecekte neler beklemektedir? Bu bağlamda, gelecek kuşaklar için ne tür düzenlemeler, uygulamalar ve politikalar hayata geçirilebilir? Bu sorular etrafında, bulguya dayalı, kavrayışçı ve ilişkisel bir perspektif sunmak, disiplinler arasında işbirlikleri oluşturarak yaşlanma alanına etkin bir bakış geliştirme gereğini doğurmaktadır. Bilim insanları, araştırmacılar, profesyoneller ve ilgililer arasında kurulacak diyaloğun, katılımcı ve rafine edilmiş entelektüel derinliği olan fikirlere yaslanması, 2019 yılı içinde Senex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nin ana hedefi olarak belirlenmiştir.
Bu hedefler doğrultusunda, Senex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nde, lisansüstü çalışmalarını sürdüren genç bilim insanları güncel araştırmalarına ait bilgileri ve bulguları paylaşacaklardır. Böylece;
1. Halen lisansüstü çalışmalarını farklı alanlarda sürdüren genç bilim insanları için yaşlanma ve yaşlılık alanında ufuk açıcı çalışmaların özendirilmesi;
2. Yaşlanma çalışmaları alanında, sosyal inovasyonun desteklenmesi,
3. Yaşlanma çalışmaları alanında aktif olan deneyimli bilim insanları, profesyoneller ve genç araştırmacılar arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi;
4. Genç bilim insanlarının yaşlanma çalışmaları bağlamında düzenli olarak bir araya gelerek, bilimsel bir ağ oluşturması hedeflenmektedir.

Yenilikçi Bir Yaklaşım

Senex: Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nin  2 günlük programı, bildiri sunumları ve atölye çalışmaları olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.

1. Bildiri Sunumları

Senex kongrenin ilk gününde, önerileri çift taraflı kör hakem değerlendirmesi sonucunda kabul edilen genç araştırmacılar bildiri sunumlarını gerçekleştirirler. Yüksek Lisans veya Doktora çalışmalarını halen sürdüren, ya da lisansüstü tezlerini tamamlamalarından itibaren 2 yıl geçmemiş araştırmacılar kongrenin bu bölümünde sunum yapmak üzere başvurabilirler.

2. Atölye Çalışmaları

Senex kongresinin ikinci gününde ise, her yıl olduğu gibi, alanda deneyimli bilim insanları, araştırmacılar ve profesyoneller atölye çalışmaları gerçekleştirmektedirler. Bu kapsamda, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve farklı kurumlardan gelen bilim insanları, eğitimciler, profesyoneller ve uzmanlar atölye çalışmalarında deneyimlerini ve bilgilerini paylaşmaktadırlar.

Kimler Başvurabilir?

1. Bildiri sunumları için;

Yüksek Lisans veya Doktora çalışmalarını halen sürdüren, ya da lisansüstü tezlerini tamamlamalarından itibaren 2 yıl geçmemiş araştırmacılar kongrenin ilk gününde sunum yapmak üzere başvurabilirler. Detaylar için lütfen Özet Gönderimi & Program sayfasına bakınız.

2. Atölye Çalışmaları için;

Yaşlanma ve yaşlılık alanında çalışmalarını sürdüren deneyimli bilim insanları, araştırmacılar, eğitimciler, uzmanlar ve profesyoneller, kongrenin ikinci gününde gerçekleştirmek üzere atölye çalışmaları önerebilirler. Atölye çalışmaları önerileri her yıl Haziran ayı sonuna kadar yapılabilir. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş atölye çalışmaları için Geçmiş Kongreler sayfasındaki programlara bakılabilir. Atölye çalışmalarının nasıl önerilebileceğiyle ilgili olarak senexkongre@gmail.com adresine e-posta göndererek bilgi alınabilir.

Bu yıl ilk defa yapılacak olan poster oturumu Senex Kongrede hiçbir oturumla çakışmayacak biçimde 02.11.2019 tarihinde 15:30-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Poster sunumu yönergesine ulaşmak için lütfen tıklayınız. Poster yönergesine uygun olarak posterlerinizi tamamlamanız ve poster sunumu başlamadan 30 dakika önce fuaye alanında olmanızı rica ediyoruz. Lütfen formata uygun olarak posterlerinizi hazırlayınız. Poster şablonu için lütfen tıklayınız.