Önemli Tarihler  
21 Mart 2018 İlk Duyuru Metninin Yayınlanması
17 Mayıs 2018 İkinci Duyuru Metninin Yayınlaması (Bildiri İsteme Duyurusu)
17 Temmuz 2018 Üçüncü Duyuru Metninin Yayınlaması (Bildiri İsteme Duyurusu)
17 Ağustos 2018 Özetlerin Gönderimi için Son Gün
5 Eylül 2018 Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması
5 Eylül-30 Eylül 2018 Erken kayıtların yapılması
1 Ekim-15 Ekim 2018 Geç Kayıt İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
17 Ekim 2018 Kongre Kayıt İşlemleri için Son Gün
23 Ekim 2018 Kongre Programının Yayınlanması
29 Ekim 2018 Tam Metinlerin Gönderilmesi (Son Gün)
1-2 Kasım 2018 Kongre Tarihi