Özet Gönderimi

Senex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nde aşağıdaki başlıklarda bilimsel çalışmalara yer verilecektir. Araştırmacılar özet önerilerini senexkongre@gmail.com adresine göndermelidirler.

Özet önerileri Times New Roman yazı tipinde 12 punto olacak şekilde hazırlanmalıdır. A4 boyutunda hazırlanacak öneri özetlerinde, sol ve sağdan 3 cm, yukarı ve aşağıdan 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Önerinin başlığı kısa ve açıklayıcı şekilde verilmeli, 30 kelimeyi geçmemelidir. Tüm yazarların isimleri ve adresleri örnek verilen formatta olduğu gibi belirtilmelidir. Özetler en az 150 en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır.
Önerilerin başına aşağıdaki konulardan birisinin KOD numarası mutlaka yazılmalıdır. Aksi taktirde özetler değerlendirilmeye alınamaz. Özet şablonu için lütfen tıklayınız.

 

Tematik başlıklar

Kod Tema
SNX01 Ageism
SNX02 Aile
SNX03 Aktif Yaşlanma
SNX04 Alternatif Tıp
SNX05 Ayrımcılık
SNX06 Beslenme
SNX07 Cinsellik
SNX08 Çatışma
SNX09 Dayanışma
SNX10 Demans /Alzheimer
SNX11 Dil
SNX12 Din ve İnanç
SNX13 Edebiyat
SNX14 Emeklilik
SNX15 Engellilik
SNX16 Erişilebilirlik
SNX17 Etik
SNX18 Etnisite
SNX19 Göç
SNX20 Gündelik Hayat
SNX21 Hukuk
SNX22 İletişim ve yeni medya
SNX23 İstihdam
SNX24 Katılım
SNX25 Kentleşme
SNX26 Kırsal Yaşlanma
SNX27 Kuşaklararası İlişkiler
SNX28 Küresel Yaşlılık
SNX29 Oyun
SNX30 Sağlık ve Bakım
SNX31 Sanat
SNX32 Serbest Zaman
SNX33 Sınıf
SNX34 Sivil Toplum Girişimi
SNX35 Siyaset
SNX36 Sosyal Güvenlik
SNX37 Sosyal Haklar
SNX38 Sosyal Hareketler
SNX39 Sosyal İçerme
SNX40 Sosyal Politika
SNX41 Sosyal Sermaye
SNX42 Sözlü Tarih
SNX43 Spor
SNX44 Teknoloji
SNX45 Toplumsal Cinsiyet
SNX46 Toplumsal Hafıza
SNX47 Tasarım
SNX48 Travma ve Krizler
SNX49 Tüketim
SNX50 Ulaşım
SNX51 Uzun Yaşam
SNX52 Yaş Dostu Çevre ve Tasarım
SNX53 Yaşam Boyu Öğrenme
SNX54 Yaşam Kalitesi
SNX55 Yaşam Memnuniyeti
SNX56 Yerinde Yaşlanma

 

Yukarıda sunulan temalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Senex kongresi; sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, gerontoloji, mimari, şehir bölge planlama, güzel sanatlar, kadın çalışmaları, istatistik, coğrafya, antropoloji, iktisat, çalışma ekonomisi, hukuk, iletişim, eğitim bilimleri, sağlık bilimleri, mühendislik ve benzeri alanlarda çalışan bilim insanı, araştırmacı ve ilgililerin katılımına açıktır.

 

Kongre Taslak Programı

Senex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nin  2 günlük programı, bilimsel sunumlar ve atölye çalışmaları olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

 

1. Bilimsel Sunumlar

Senex kongrenin ilk gününde önerileri bilim kurulu tarafından kabul edilen genç araştırmacılar bilimsel sunuşlarını gerçekleştireceklerdir. Böylece 1 Kasım 2019 Cuma günü Senex kongre programında farklı disiplinlerden gelen genç araştırmacıların bilimsel sunumlarına yer verilecektir.

 

2. Atölye Çalışmaları

Senex kongresinin ikinci gününde ise, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da, alanda deneyimli bilim insanları, araştırmacılar ve profesyoneller atölye çalışmaları gerçekleştireceklerdir. Bu kapsamda, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve farklı kurumlardan gelen eğitimciler, bilim insanları ve uzmanlar atölye çalışmalarında denyimlerini ve bilgilerini paylaşacaklardır.

Senex kongre programına ve sunumlarının içeriklerine ilişkin detaylı bilgiler, 15 Eylül 2019 tarihinde açıklanacaktır.

 

Senex Kongrede bir yenilik!

Senex kongrenin üçüncüsünü düzenlediğimiz bu sene, bilimsel program içinde komite toplantılarına da yer verilmektedir. Senex kongrenin ilkini gerçekleştirdiğimiz 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde, kongre kapanış forumunda tüm katılımcılarla birlikte sayısı 30’u aşan başlıkta komiteler belirlenmiştir. Komiteler, belirli bir tematik başlık etrafında çalışan, ilgili temaya ilişkin donanım kazanmak isteyen tüm katılımcılara açıktır. İlgililer, komitelere şuradan kayıt yaptırabilirler. Kayıtlı katılımcı sayısı 10 kişiyi aşan komiteler, bu sene 1 Kasım 2019 tarihinde toplanacaklardır. Komite toplantıların nihai hedefi, ilgililerin yaşlanma çalışmaları bağlamında düzenli olarak bir araya gelmelerini sağlayarak, aralarında bilimsel bir ağ oluşturmaktır.

 

Kısa bir süre sonra nihai programa buradan ulaşabilirsiniz. Lütfen görüşlerinizi ve sorularınızı senexkongre@gmail.com adresine e-posta göndererek bizimle paylaşmaktan çekinmeyiniz.