Kongre Programı

Senex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nin  2 günlük programı, bilimsel sunumlar ve atölye çalışmaları olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.

1. Bilimsel Sunumlar

Senex kongrenin ilk gününde önerileri bilim kurulu tarafından kabul edilen genç araştırmacılar bilimsel sunuşlarını gerçekleştireceklerdir. Böylece 1 Kasım 2019 Cuma günü Senex kongre programında farklı disiplinlerden gelen genç araştırmacıların bilimsel sunumlarına yer verilecektir.

2. Atölye Çalışmaları

Senex kongresinin ikinci gününde ise, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da, alanda deneyimli bilim insanları, araştırmacılar ve profesyoneller atölye çalışmaları gerçekleştireceklerdir. Bu kapsamda, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve farklı kurumlardan gelen eğitimciler, bilim insanları ve uzmanlar atölye çalışmalarında deneyimlerini ve bilgilerini paylaşacaklardır.

Senex kongre programına ve sunumlarının içeriklerine ilişkin detaylı bilgiler için lütfen tıklayınız.

Senex Kongrede bir yenilik!

Senex kongrenin üçüncüsünü düzenlediğimiz bu sene, bilimsel program içinde komite toplantılarına da yer verilmektedir. Senex kongrenin ilkini gerçekleştirdiğimiz 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde, kongre kapanış forumunda tüm katılımcılarla birlikte sayısı 30’u aşan başlıkta komiteler belirlenmiştir. Komiteler, belirli bir tematik başlık etrafında çalışan, ilgili temaya ilişkin donanım kazanmak isteyen tüm katılımcılara açıktır. Kayıtlı katılımcı sayısı 10 kişiyi aşan komiteler, bu sene 1 Kasım 2019 tarihinde toplanacaklardır. Komite toplantıların nihai hedefi, ilgililerin yaşlanma çalışmaları bağlamında düzenli olarak bir araya gelmelerini sağlayarak, aralarında bilimsel bir ağ oluşturmaktır.

Kısa bir süre sonra nihai programa buradan ulaşabilirsiniz. Lütfen görüşlerinizi ve sorularınızı senexkongre@gmail.com adresine e-posta göndererek bizimle paylaşmaktan çekinmeyiniz.