Senex | II. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nin  2 günlük programı, bilimsel sunumlar ve atölye çalışmaları olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.

 

Bilimsel Sunumlar

Senex kongrenin ilk gününde önerileri bilim kurulu tarafından kabul edilen genç araştırmacılar bilimsel sunuşlarını gerçekleştireceklerdir. Böylece bu sene 1 Kasım 2018 Perşembe günü Senex kongre programında 20 yaşlanma çalışmasına yer verilmiştir. Senex kongrenin ilk gününde toplam 5 oturum gerçekleştirilecektir. Oturum başlıkları ; “Siyaset, Sosyal Politika ve Yerel Yönetimler”; “Teknoloji, Mimari ve Aktif Yaşlanma”; “Yaşlılığa İlişkin Algılar, İmgeler ve Söylem”; “Bakım ve Gündelik Yaşam”; ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri” olarak belirlenmiştir.

 

Atölye Çalışmaları

Senex kongrenin ikinci günü ise, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, alanda deneyimli bilim insanları, araştırmacılar ve profesyoneller atölye çalışmaları gerçekleştirmektedirler. Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Yaşama Dair Vakıf ve Pera Müzesi’nden gelen eğitimciler, bilim insanları ve uzmanlar atölye çalışmalarını gerçekleştireceklerdir. Atölye çalışmalarında, mimarlık, gerontoloji, sosyoloji, sağlık bilimleri ve sosyal hizmetler gibi alanlardan gelen bilim insanları araştırma bulgularını ve güncel çalışmalarını sunarken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları, Sosyal Araştırma ve Politika Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sosyal araştırmalara dair bilgileri sunacaklardır. Pera Müzesi uzmanları, Pera Müzesi’nin çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik gerçekleştirdikleri programlar hakkında etkileşimli bir sunum gerçekleştireceklerdir. Yaşama Dair Vakıf ise, AvivaSA ile birlikte Türkiye genelinde sürdürdükleri yaşlanma araştırmasının ilk bulgularını paylaşacaklardır. Senex kongre programına ve sunumlarının içeriklerine ilişkin detaylı bilgi, Kongre Programı’ndan ve Özet Kitabı’ndan edinilebilir.

Senex Kongrede bir yenilik!

Senex kongrenin ikincisini düzenlediğimiz bu sene, bilimsel program içinde komite toplantılarına da yer verilmektedir. Senex kongrenin ilkini gerçekleştirdiğimiz 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde, kongre kapanış forumunda tüm katılımcılarla birlikte sayısı 30’u aşan başlıkta komiteler belirlenmiştir. Komiteler, belirli bir tematik başlık etrafında çalışan, ilgili temaya ilişkin donanım kazanmak isteyen tüm katılımcılara açıktır. İlgililer, komitelere şuradan kayıt yaptırabilirler. Kayıtlı katılımcı sayısı 10 kişiyi aşan komiteler, bu sene 1 Kasım 2018 tarihinde toplanacaklardır. Komite toplantıların nihai hedefi, ilgililerin yaşlanma çalışmaları bağlamında düzenli olarak bir araya gelmelerini sağlayarak, aralarında bilimsel bir network oluşturmaktır.

 

Kısa bir süre sonra nihai programa buradan ulaşabilirsiniz. Lütfen görüşlerinizi ve sorularınızı senexkongre@gmail.com adresine e-posta göndererek bizimle paylaşmaktan çekinmeyiniz.

 

Kongre Programı