Senex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nde aşağıdaki başlıklarda bilimsel çalışmalara yer verilecektir. Araştırmacılar bildiri önerilerini senexkongre@gmail.com adresine göndermelidirler.

Öneriler, Times New Roman yazı tipinde 12 punto olacak şekilde hazırlanmalıdır. A4 boyutunda hazırlanacak önerilerde, sol ve sağdan 3 cm, yukarı ve aşağıdan 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Önerinin başlığı kısa ve açıklayıcı şekilde verilmeli, 30 kelimeyi geçmemelidir. Tüm yazarların isimleri ve adresleri örnek verilen formatta olduğu gibi belirtilmelidir. Öneriler en az 150 en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır.
Önerilerin başına aşağıdaki konulardan birisinin KOD numarası mutlaka yazılmalıdır. Aksi taktirde öneriler değerlendirilmeye alınamaz.

Bildiri kabul süreci çift taraflı kör hakem değerlendirilmesiyle gerçekleştirilir. Sonuçlar kongre takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

Özet şablonu için lütfen tıklayınız.

Tematik başlıklar

KodTema
SNX01Ageism
SNX02Aile
SNX03Aktif Yaşlanma
SNX04Alternatif Tıp
SNX05Ayrımcılık
SNX06Beslenme
SNX07Cinsellik
SNX08Çatışma
SNX09Dayanışma
SNX10Demans /Alzheimer
SNX11Dil
SNX12Din ve İnanç
SNX13Edebiyat
SNX14Emeklilik
SNX15Engellilik
SNX16Erişilebilirlik
SNX17Etik
SNX18Etnisite
SNX19Göç
SNX20Gündelik Hayat
SNX21Hukuk
SNX22İletişim ve yeni medya
SNX23İstihdam
SNX24Katılım
SNX25Kentleşme
SNX26Kırsal Yaşlanma
SNX27Kuşaklararası İlişkiler
SNX28Küresel Yaşlılık
SNX29Oyun
SNX30Sağlık ve Bakım
SNX31Sanat
SNX32Serbest Zaman
SNX33Sınıf
SNX34Sivil Toplum Girişimi
SNX35Siyaset
SNX36Sosyal Güvenlik
SNX37Sosyal Haklar
SNX38Sosyal Hareketler
SNX39Sosyal İçerme
SNX40Sosyal Politika
SNX41Sosyal Sermaye
SNX42Sözlü Tarih
SNX43Spor
SNX44Teknoloji
SNX45Toplumsal Cinsiyet
SNX46Toplumsal Hafıza
SNX47Tasarım
SNX48Travma ve Krizler
SNX49Tüketim
SNX50Ulaşım
SNX51Uzun Yaşam
SNX52Yaş Dostu Çevre ve Tasarım
SNX53Yaşam Boyu Öğrenme
SNX54Yaşam Kalitesi
SNX55Yaşam Memnuniyeti
SNX56Yerinde Yaşlanma

Yukarıda sunulan temalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Senex kongresi; sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, gerontoloji, mimari, şehir bölge planlama, güzel sanatlar, kadın çalışmaları, istatistik, coğrafya, antropoloji, iktisat, çalışma ekonomisi, hukuk, iletişim, eğitim bilimleri, sağlık bilimleri, mühendislik ve benzeri alanlarda çalışan bilim insanı, araştırmacı ve ilgililerin katılımına açıktır.

 

Kongre Taslak Programı

Senex: III. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nin  2 günlük programı, bilimsel sunumlar ve atölye çalışmaları olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

1. Bilimsel Sunumlar

Senex kongrenin ilk gününde önerileri bilim kurulu tarafından kabul edilen genç araştırmacılar bilimsel sunuşlarını gerçekleştireceklerdir. Böylece 1 Kasım 2019 Cuma günü Senex kongre programında farklı disiplinlerden gelen genç araştırmacıların bilimsel sunumlarına yer verilecektir.

2. Atölye Çalışmaları

Senex kongresinin ikinci gününde ise, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da, alanda deneyimli bilim insanları, araştırmacılar ve profesyoneller atölye çalışmaları gerçekleştireceklerdir. Bu kapsamda, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve farklı kurumlardan gelen eğitimciler, bilim insanları ve uzmanlar atölye çalışmalarında denyimlerini ve bilgilerini paylaşacaklardır.

Senex kongre programına ve sunumlarının içeriklerine ilişkin detaylı bilgiler, 15 Eylül 2019 tarihinde açıklanacaktır.

Senex Kongrede bir yenilik!

Senex kongrenin üçüncüsünü düzenlediğimiz bu sene, bilimsel program içinde komite toplantılarına da yer verilmektedir. Senex kongrenin ilkini gerçekleştirdiğimiz 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde, kongre kapanış forumunda tüm katılımcılarla birlikte sayısı 30’u aşan başlıkta komiteler belirlenmiştir. Komiteler, belirli bir tematik başlık etrafında çalışan, ilgili temaya ilişkin donanım kazanmak isteyen tüm katılımcılara açıktır. İlgililer, komitelere şuradan kayıt yaptırabilirler. Kayıtlı katılımcı sayısı 10 kişiyi aşan komiteler, bu sene 1 Kasım 2019 tarihinde toplanacaklardır. Komite toplantıların nihai hedefi, ilgililerin yaşlanma çalışmaları bağlamında düzenli olarak bir araya gelmelerini sağlayarak, aralarında bilimsel bir ağ oluşturmaktır.

Kısa bir süre sonra nihai programa buradan ulaşabilirsiniz. Lütfen görüşlerinizi ve sorularınızı senexkongre@gmail.com adresine e-posta göndererek bizimle paylaşmaktan çekinmeyiniz.